FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Khóa Học Trí Tuệ Cảm Xúc

Học viện sẽ có loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và bi quan để có thái độ làm việc tích cực và hiệu quả. Ngoài ra khóa học sẽ giúp học viên nhận thức được rõ hơn về bản thân, lập kỷ luật trong việc.

I. Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:

 • Nhận thức rõ ràng hơn về bản thân, cụ thể, phân tích những phản ứng cảm xúc của mình đối với các tình huống tại nơi làm việc
 • Làm chủ được cảm xúc bản thân thông qua việc tự thiết lập kỉ luật
 • Kết nối với những người khác một cách tích cực thông qua tự tạo động lực cho bản thân
 • Thông cảm với người khác và sử dụng điều đó như một công cụ cải thiện các mối quan hệ

II. Nội dung khoá học

 • Trắc nghiệm nhân cách Enneagram và Trắc nghiệm chỉ số trí tuệ cảm xúc EI
 • Tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc EI
 • Mô hình Mô hình Năng Lực Trí Tuệ Cảm Xúc của Six Seconds
 • Trình bày qua video
 • Bài tập nhóm
 • Tự đánh giá bản thân
 • Video – Bối cảnh tại môi trường làm việc
 • Phần thảo luận
 • Bài tập tổng kết
 • Tổng kết cuối ngày

III. Đối tượng tham gia

 • Nhân viên
 • Giảm sát
 • Chuyên viên
 • Quản lý cấp cơ sở

Tham gia vào hoạt động giữa các phòng ban.

IV. Phương pháp đào tạo

 • Diễn thuyết, thảo luận
 • Đặt câu hỏi
 • Đóng vai
 • Video về EQ – Chỉ số cảm xúc
 • Phản biện cá nhân, Điển dụ và Tổng hợp ý kiến

FRESHVIEW TRAINING & CONSULTING CO., LTD

Lầu 9 tòa nhà Paragon, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, HCMC

Hotline: 0918 91 21 34
Skype: francisvuonghuuhung
Viber: 0913 105 505 (chỉ viber)
Phone USA: +1-713-377-6165

Email: Info@freshview.vn

Hãy để chúng tôi giúp cho đội ngũ nhân sự của bạn phát triển

TOP