Francis Hung

FRESHVIEW.VN

 
 
 
 
 

 
 • images_03
 • images_01
 • images_04
 • images_05
 • images_06
 • images_09
 • images_08
 • images_07
 • images_12
 • images_11
 • images_10
 • Francis Hùng
 • Francis Hùng 3
 • Francis Hùng 2

Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Nếu mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động có vẻ không phù hợp cho bạn nhưng việc bắt đầu mọi thứ từ đầu đôi khi còn khó khăn hơn, bạn có thể thích hợp đối với hình thức sở hữu quyền kinh doanh một thương hiệu.
Nhượng quyền thương mại là gì? Và làm sao bạn biết được là mô hình này có phù hợp cho bạn không? Về cơ bản, bên nhận nhượng quyền thương mại trả phí nhượng quyền ban đầu thanh toán một lần và phí hàng tháng cho bên nhượng quyền. Đổi lại, bên nhận được sử dụng thương hiệu, và được hỗ trợ thường xuyên từ bên nhượng quyền, và quyền sử dụng hệ thống kinh doanh cũng như bán các sản phẩm và cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền. Ngoài việc thương hiệu nổi tiếng, nhận nhượng quyền thương mại còn đem lại nhiều ưu thế khác mà một nhà doanh nghiệp khởi sự kinh doanh với mọi thứ phải bắt đầu từ đầu không có được.

Có lẽ ưu thế đáng kể nhất là bạn có được một hệ thống kinh doanh đã đi vào họat động và chương trình huấn luyện làm thế nào để điều hành hệ thống kinh doanh đó. Những bên nhận nhượng quyền, nhất là những người mới bắt đầu bước vào kinh doanh có thể tránh nhiều sai lầm mà các nhà doanh nghiệp mới bước vào nghề thường hay mắc phải bởi vì bên nhượng quyền đã hoàn thiện các họat động kinh doanh thường xuyên của họ thông qua các thử nghiệm và sai sót. Các bên chuyển nhượng có uy tín luôn tiến hành nghiên cứu thị trường trước khi nhượng một cửa hàng mới, vì vậy bạn sẽ cảm thấy tin tưởng một cách chắc chắn là sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhượng quyền đang có nhu cầu trên thị trường. Không nghiên cứu thị trường đầy đủ là một trong những sai lầm lớn nhất mà các doanh nghiệp kinh doanh độc lập thường hay mắc phải, trong khi nếu là người nhận nhượng quyền, thì việc này do bên nhượng quyền thực hiện.

Bên nhượng quyền cũng đưa ra cho bạn thấy một bức tranh toàn diện về khả năng cạnh tranh cũng như làm thế nào để bạn trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Sau cùng, bên nhận nhượng quyền còn nhận được những lợi ích về mặt tài chính. Chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hóa và các dịch vụ như quảng cáo, cũng như các chi phí trong việc thương thảo thuê địa điểm kinh doanh và các điều khỏan cho thuê sẽ giảm đi. Nếu so sánh, ta sẽ thấy là các doanh nghiệp kinh doanh độc lập phải tự mình đi thương thảo và thường là ký kết với ít điều khỏan có lợi. Trong khi đó một số nhà cung cấp hàng hóa hoặc sẽ không chịu hợp tác với các doanh nghiệp mới toanh hoặc sẽ từ chối làm ăn với bạn vì tài khoản của bạn không đủ lớn để đảm bảo việc thanh toán tiền hàng.

Cơ hội kinh doanh thì không có nguyên tắc rõ ràng như hình thức nhượng quyền thương mại, vì vậy không dễ để định nghĩa rõ ràng cái gì cấu thành nên một cơ hội kinh doanh. Về cơ bản, một cơ hội kinh doanh là một tổng hợp bất kỳ của các hàng hóa và dịch vụ mà có thể làm cho người mua hàng bỏ tiền ra mua và người bán thể hiện được rằng anh ta có kế hoạch tiếp thị và bán hàng, rằng thị trường có nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ đó, và rằng công việc kinh doanh này sẽ sinh lợi. Sau đây là những yếu tố quan trọng khác:
-  Một cơ hội kinh doanh thường không làm nổi bật thương hiệu của người bán mà người mua kinh doanh bằng thương