Francis Hùng


Francis Hùng là một trong những chuyên gia huấn luyện hiếm hoi hoàn toàn thoả mãn những tiêu chuẩn gắt gao về Diễn thuyết – Huấn luyện – Đào tạo ở các tập đoàn hàng đầu thế giới của Âu – Mỹ …

Read More

Dịch Vụ


HUẤN LUYỆN BÁN HÀNG

Cố vấn cho các doanh nghiệp xây dựng được đội ngũ bán hàng vững vàng, mạnh mẽ, tăng cường doanh số bán hàng ngay lập tức, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu bán hàng được đề ra.

HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Công ty Fresh View luôn tổ chức đều đặn những chương trình huấn luyện dành cho công chúng với các chủ đề đa dạng, dành cho mọi đối tượng

DIỄN THUYẾT

Công ty Fresh View luôn tổ chức đều đặn những chương trình diễn thuyết dành cho công chúng với các chủ đề đa dạng, dành cho mọi đối tượng

QUẢN TRỊ

Các CEO sẽ nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, phong cách quản lý thành công áp dụng phù hợp với môi trường làm việc và sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý.

Phát Biểu Của Khách Hàng


Call now
for consultation
: 0913105505
Mail now consultation
: francis.hung@freshview.vn

Tin Tức


Hình Ảnh


Dịch vụ của Fresh View

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và huấn luyện cho các doanh nghiệp toàn Việt Nam và trên thế giới